Hyundai seasall

Korištenjem vermikularnog lijeva (Compacted Graphite Iron ili skraćeno CGI) pri izradi bloka daje Hyundai SeasAll motorima nekoliko prednosti. CGI blok je lakši i tiši od konvencionalnog sivog lijeva, ima 85% bolju vlačnu čvrstoću, 45% bolju krutost, duplo veću otpornost na zamor materijala od sivog lijeva i aluminija. Dugotrajnost je bolja od svih naših očekivanja. Ova tehnologija izrade je najbolji je svjedok inovacije i poboljšanja koje uvodimo u svijet brodskih motora.

S Hyundai SeasAll motorima ste ispred svih.

Saznajte više!

Preuzmi: